PLANTBILEN RULLAR...

Passa på! Vår plantbil börjar köra omkring i bygderna. Med start 19.8
Bilen är fullastad med äppelträd, bärbuskar, prydnadsbuskar, rosor, lökar m.m. 

Många erbjudanden... Förhandsbeställningar av plantor bör helst göras 2 dagar på förhand.

Tel. 06-7669815

Välkomna!

Ons 19.8 Vörå 11-17
Fre 21.8 Kaustby 11-17
Lör 22.8 Kelviå torg 10-15

Mån 24.8 Replot kl 11-17
Ons 26.8 Vörå 11-17
Fre 28.8 Kaustby 11-17
Lör 29.8 Finsumäen markkina, Evijärvi

Mån 31.8 Replot 11-17

osv....

Uppdateras efterhand, följ med annonsering här eller i tidningar....