Personuppgifter


Blomqvist Plantskola sparar endast personuppgifter som är nödvändiga
för beställning och leverans av varor, och för websidans funktion.

Dessa är:
Namn, Adress, Telefonnumer, e-postadress, ip-adress samt beställda produkter.
Personuppgifterna lämnas inte ut till tredje part.

Dessa uppgifter sparar vi, bland annat för att kunna ge service åt våra kunder
samt för att, vid behov, verifiera affärshändelser gentemot Skatteförvaltningen.

Om du har köpt en produkt på denna webbplats kan du begära att få ut de personuppgifter vi har om dig.
Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig.
Skicka då ett mail till info@blomqvistplantskola.com