Leveransvillkor

Blomqvist Plantskola Ab:s allmänna leveransvillkor från 01.01.2018.
Nya villkor från 1.3.2021.


PRISER

Alla angivna priser är i Euro inkl. moms 24% och gäller tillsvidare.   


BESTÄLLNING
Vi säljer växter med reservation för mellanförsäljning och Force Majeure.
Beställningen görs via växtlistan och kundkorgen. En bekräftelse på mottagen
order skickas automatiskt efter att beställningen är skickad och mottagen hos oss.
Automatbeställningen kan inte svaras på.(Ingen automatbekräftelse betyder alltså
att beställningen inte kommit fram till oss). Detta är alltså INTE en orderbekräftelse
på att alla växter finns för leverans. Vi leverera inte automatiskt restorder om produkten är slut.
Vid felaktigt angiven E-postadress eller andra tekniska problem med denna
kan ordern komma att makuleras. Viktigt med rätt epost för att kunna skicka fraktnummer
när leveransen skickas
. Tilläggsbeställningar eller förändringar kan vi inte garantera att levereras
med huvudbeställningen utan räknas då som en ny beställning. Leveranserna sker i den ordning vi har mottagit dem om varor är tillgängliga.


Orderpackning startar så snart vädret tillåter, normalt med start från början/mitten av maj till slutet av
september (sommaruppehåll med leveranser till Sverige ca v.25-33.2020, meddelas närmare på hemsidan).
Beställningar som görs efter 30.9.2021 skickas först våren 2022. Leveransen sker till närmaste
busstation/bussgods (enligt MH/Bussgods adressystem) om inget annat överenskommits.
Leverans sker mot efterkrav i Finland och Sverige, plantor, emballage och frakt betalas alltså vid
utlösande av paketet. Vi jobbar på en lösning till södra/mellersta Sverige med swish förskottsbetalning för att kunna leverera till fler orter förmånligare.
Matkahuolto/Bussgods meddelar med SMS när plantorna anlänt till
utlämningsstället. OBS! Rätt mobilnummer på beställningen. Beställda växter måste hämtas
ut inom två dagar från utlämningsstället. Vi frånsäger oss ansvaret för förstörda växter
som har legat längre än 2 dagar. Fraktskador som uppkommit på paketets innehåll och
emballage under leverans ersätts fullt ut mot att reklamation på Matkahuolto/Bussgods gjorts.


OUTLÖSTA PAKET
Kommer att faktureras kund fullt ut till sitt rätta varuvärde inklusive frakt och efterkravsavgifter.
(Ev. retur av paket överenskommes med plantskolan på förhand och kunden betalar alltid returfrakten).


  *PRISER OCH FRAKTAVGIFTER
Grundavgiften för frakt tillkommer med 28€(24% moms) inom Finland, 35€(0%moms) till Åland

Grundavgiften för frakt
är 45(24% moms) inom Norra Sverige, 135€ -180€ (24% moms) Mellersta/södra Sverige (Bussgods) på samtliga försändelser om inte annat överenskommits.
Om volym/vikt överstiger grundfraktpris kontaktas kunden innan leverans.

Leverans i Sverige till närmaste Bussgods terminal i större delen av landet. Hittas på Bussgods hemsida (postnummersökning).

  • Röda och Blå terminaler i norra Sverige,
  • Endast Röda terminaler i mellersta och södra Sverige. Leverans endast på pall i olika storlekar.

Grundfrakten syns vid beställning. Emballage faktureras samtidigt till för själv kostnadspris.
På större beställningar offereras frakten/pallgods skilt om vi ser att den inte går under grundfrakt och kunden kontaktas innan leverans. (*Med reservation för prisändringar*).

Vi levererar alltid växter av högsta kvalitet, därför kan
vi lämna garanti. En tillväxtgaranti på 2 månader för alla vedartade växter (ej perenner,
jordgubbar,kryddor, rosrötter) gäller, under förutsättning att du har följt odlingsråd och ev. zonindelning.
Garantin gäller dock inte vinterskador på växter. Garanti för sortäkthet lämnas endast intill fakturavärdet.
Har paketet skadats under transporten anmäl det genast hos transportören.